wizzard

Verblijfsvergunning (permis de ședere/rezidență) in NL

Rate this Entry
Verblijfsvergunning (permis de ședere/rezidență)


Condiţii

Nu oricine poate obţine un permis de şedere/rezidență în NL. Există o serie de condiţii și cerințe ce trebuiesc îndeplite, inclusiv privind ţara de origine, durata şederii, motivele şederii, veniturile deținute şi de vârstă, pentru a putea solicita eliberarea unui astfel de permis.

Diferite tipuri de permise de ședere/rezidență (verblijfsvergunning)

* Tip 1: permis de şedere pentru un regulat.

Acest permis este eliberat atunci cand este solicitat un permis de rezidenţă pe motive obişnuite. Permisul este întotdeauna obiectul unor restricţii, de exemplu: reîntregirea familiei, studiu sau de muncă salarizată. Restricţiile în cauză sunt întotdeauna înscrise pe documentul eliberat. De regulă permisul este eliberat pentru un an. În funcţie de tipul de restricţie, această perioadă poate fi și de trei sau cinci ani.

* Tipul 2: permis de şedere obişnuită pentru o perioadă nedeterminată.

Acest permis poate fi eliberat doar cetățenilor străini care au reşedinţa în Olanda pe o perioadă nedeterminată. Nu există și nu se aplică restricţii sau reglementări speciale. Acest permis poate fi eliberat după rezidenta de cel puţin cinci ani, în urma deținerii unui permis obişnuit de rezidenţă permanentă. Munca salarizată este permisă fără restricţii, şi nu este necesar permis de muncă. Acest document trebuie să fie înlocuit la fiecare cinci ani.

* Tipul 3: permis de şedere pentru un azil temporar.

Acest permis se eliberează cetățenilor străini și sunt acordate pentru o şedere pentru o perioadă determinată, fixă, în Olanda, pe motive de azil. Permisul de şedere temporară pe motive de azil se acordă, în principiu, pentru o perioadă cuprinsă între trei și cinci ani. În toate cazurile, avem de-a face cu același tip de permis de şedere, indiferent de motivele pentru care persoana în cauză este eligibilă pentru o protecţie specială. Munca salarizată este permisă fără restricţii, şi nu este necesară obținerea unui permis de muncă.


* 4 Tip: permis de şedere de azil nedeterminată.

Acest permis se eliberează cetățenilor străini și sunt acordate pentru o şedere pentru o perioadă determinată, de cinci ani, în Olanda, pe motive de azil. Desfășurarea unei activități economice salarizate este permisă fără restricţii şi nu este necesară obținerea unui permis de muncă.

* Tipul UE/SEE: carte de rezidenţă pentru resortisanţii comunitari.


Acest document se eliberează cetățenilor străini provenind din ţări membre ale Uniunii Europene (UE) sau Spaţiului Economic European (SEE) și care au reşedinţa în Olanda pentru o perioadă îndelungată de timp, în conformitate cu legislaţia comunitară. Restricţii privind ocuparea forţei de muncă se aplică persoanelor ale naţionalităţilor următoarele: Bulgaria și România. Acest document trebuie să fie înlocuit la fiecare cinci ani.

Note suplimentare:


Regulat şi de azil
Permisele regulate sunt destinate pentru cei care se află temporar în Olanda cu scopul de a studia sau lucra. Ori persoanelor care solicită reîntregirea familiei, ori persoanelor care sunt nevoite să-și părăsească ţara de origine, ca urmare a existenței unei stări de război sau în situația unor încălcări dovedite și continue a drepturilor omului, putând aplica pentru azil.

Perioadă determinată sau nedeterminată
Fiecare străin poate solicită, prima dată, un permis de şedere pentru o perioadă determinată. Acest tip de permis este valabil pentru o perioadă cuprinsă între 1și 5 ani. Ulterior străinul poate aplica pentru permis de şedere permanentă/rezidență sau pentru obținerea cetățeniei olandeze, în urma absolvirii cu succes a cursurilor integrare.

Copiii care se nasc în Olanda
Dacă copilul dvs are un tată sau mamă cetățean olandez, atunci și copilul va primi automat cetăţenia olandeză. chiar și în situația în care nu sunteți căsătoriți oficial/legal, iar tatăl recunoaşte copilul ca fiind al său.

Cererile de permise de şedere cu copii
Copiii minori care trăiesc/locuiesc împreună cu părinţii lor, au dreptul la a obține un permis de şedere, situația acestora fiind evaluată, în mod automat, împreună cu cererile părinţii lor. Pentru copii majori (18+) este necesar ca aceștia să depună cereri individuale pentru obținerea permisului.

Copiii neînsoţiţi
Copiii minori care se aplică pentru azil în Olanda pot primi doar un permis de şedere pe perioadă determinată, în cazul în care cererea de azil le este aprobată. Dacă cererea le este respinsă, atunci aceşti copii pot aplica pentru un permis de şedere valabil de până la împinirea vârstei de 18 ani.
Categorie
Uncategorized

Comments