wizzard

2012 - Restricţiile privind accesul românilor pe pieţele muncii din UE (I)

Rate this Entry
Nume ţară
A impus restricţii(Da/Nu)
Observaţii
Austria
Da
Cetăţenii români care doresc să lucreze în Austria au în continuare nevoie de un permis de muncă (Beschäftigungsbewilligung), care trebuie solicitat de către angajator. Începând cu 1 ianuarie 2008 Austria şi-a deschis piaţa muncii pentru cetăţenii noilor state membre ale UE, inclusiv România şi Bulgaria, pentru 50 de grupe de meserii. Potrivit noilor reglementări, se pot elibera aprobări de muncă pentru următoarele meserii (in domeniul constructiilor, constructiilor de masini, bucătari şi ospătari).
Belgia
Da
Pentru ca un cetăţean român să obţină permisul de muncă, este necesar ca un angajator din Belgia să înainteze autorităţilor competente o cerere pentru a obţine autorizaţia de muncă pentru cetăţeanul în cauză. O dată ce autorizaţia de ocupare este obţinută de către angajator, lucrătorul va obţine şi el permisul de muncă. Românii vor beneficia de o „procedură accelerată şi simplificată” de obţinere a permisului de muncă (5 zile) in cazul in care vor să ocupe un loc de muncă intr-una dintre funcţiile declarate „critice”, respectiv pentru care piaţa belgiană a muncii este in imposibilitatea de a satisface oferta de locuri de muncă. Meseriile considerate "critice", pentru care se caută forţă de muncă străină, sunt oferite in patru mari regiuni: Valonia (respectiv 90 de meserii), Flandra (113), Comunitatea germanofonă (53) si Bruxelles (52).
Bulgaria
Nu
Cehia
Nu
Cipru
Nu
Danemarca
Nu
Elveţia
Da
Pentru România şi Bulgaria, sunt instituite măsuri tranzitorii până în anul 2016, cu posibilitatea prelungirii pâna în 2019. În prima etapă tranzitorie (2009 – 2016) sunt adoptate restricţii ale dreptului de angajare în Elveţia. Un angajator elveţian poate angaja un lucrător din România sau Bulgaria numai dacă pentru locul de muncă respectiv nu a găsit pentru angajare un cetăţean elveţian sau un cetăţean din celelalte state membre ale UE. Numărul anual de permise de muncă este variabil. Cea de-a doua etapă tranzitorie (2016-2019) reprezintă perioada în care se poate aplica o clauză de protecţie specială, în condiţiile unei imigraţii prea puternice.
Estonia
Nu
Finlanda
Nu
Franţa
Da
Cetăţenii români care doresc să lucreze in Franţa trebuie sa obţină in prealabil o autorizaţie de muncă. Franţa a liberalizat accesul cetăţenilor statelor Uniunii Europene pe piaţa muncii, inclusiv în cazul României, pentru încă 150 de profesii şi meserii, în domenii precum construcţii, comerţ, agricultură, electricitate si electronică, transporturi, logistică si turism, industria uşoară, industria de prelucrare a lemnului, grafică, gestiunea si administrarea întreprinderilor, informatică, cercetare, sistemul bancar şi al asigurărilor, comerţ, servicii casnice, publice, management, sănătate. Totodată intre România si Franţa există un acord bilateral cu privire la schimbul de stagiari semnat la 20.11. 2003 şi ratificat prin Legea nr. 192/2004 şi care are ca scop îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă şi a abilităţilor profesionale. Persoanele care pot aplica pentru un loc de muncă în baza acestui Acord trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani şi să deţină un contract de muncă semnat cu un angajator din Franţa (150 stagiari/an).
Germania
Da
De la data aderării României la Uniunea Europeană, Germania a impus restricţii în ceea ce priveşte accesul lucrătorilor români pe piaţa muncii din această ţară. Totodată, limitarea s-a extins şi în sfera prestării de servicii de către societăţile stabilite în România, pentru anumite domenii cum ar fi construcţiile şi sectoarele conexe, decoraţiunile interioare şi activităţi de curăţătorie industrială (clădiri, mobile şi autovehicule). Totodată România ia parte anual la programul pentru studenţi (finalizat prin obţinerea de contracte de muncă sezonieră pe perioada vacanţei de vară). Numărul de lucrători care pot fi admişi depinde de cota de lucrători disponibilă numai pentru lucrătorii oaspeţi (500 lucrători/an) şi la contracte lucrări – număr mediu anual.
Începând cu data de 1 ianuarie 2012 NU mai este necesară obţinerea unui permis de muncă pentru:

  1. Absolvenţii de studii superioare, pentru activităţi corespunzăroare calificării acestora;
  2. Lucrătorii acceptaţi în sistemul de formare profesională din Germania, precum şi membrii familiilor acestora (îndeplinind aceleaşi condiţii) cu drept de şedere nelimitat.
  3. Lucrătorii sezonieri
Categorie
Uncategorized

Comments