wizzard

Despre permisele de muncă (TWV) în NL

Rate this Entry
Despre TWV

  • Ce este un permis de muncă în NL?
  • De ce și când este necesar pentru un angajator să solicite și să obțină un permis de muncă (tewerkstellingsvergunning, sau pe scurt "tvw") pentru a angaja un cetățean străin, în speță de față, utilizarea serviciilor unui cetățean român (accesul liber al acestor categorii de "cetățeni europeni" fiind strict restricționat până la data de 01 ianuarie 2014)?
  • Sunt normele atât de stricte și pentru personalul academic (doctoranzi, cercetători științifici) ?


Voi încerca să ofer un răspuns la aceste întrebări în rândurile ce urmează


Protejarea forței de muncă olandeze prin TVW

Legea olandeză privind ocuparea forţei de muncă (WAV) reglementează admiterea cetățenilor străinil pe piaţa forţei de muncă din NL. Principiul de bază al legii impune cerința ca pentru necesarul de forţă de muncă pe piața muncii din NL să fie cât mai mult posibil utilizată forţă de muncă internă (cetățeni olandezi), ori cazul aplicării legislației comunitare privind libera circulaţie a lucrătorilor, aplicanților proveniți din țările UE cu drepturi depline (NB: după cum bine se știe deja, cetățenii români şi bulgari nu sunt, încă, "cetățeni europeni cu drepturi depline" atunci când se face referire la libera circulație a forţei de muncă, restricțiile impuse acestora de către NL fiind ridicate abia la data de 01 ianuarie 2014). Aceasta este, în esență, definiția "priorității forţei de muncă" menţionate in WAV.
Permisul de munca (twv), reprezintă un permis accordat de către autoritățile olandeze unui angajator olandez prin care se permite acestuia să angajeze forță de muncă externă în scopul desfășurării de activități de producție ori de cercetare științifică. TWV-ul reprezintă un instrument important în protejarea intereselor forţei de muncă olandeze. Exceptându-i pe cetățenii europeni cu drepturi depline (din care românii și bulgarii încă nu fac parte), cei mai mulţi cetățeni străini pot desfăsura activități lucrative ca angajați doar în situația în care angajatorul deține un permis de muncă.
WAV specifică și un număr de categorii de persoane care pot lucra în Olanda, fără necesitatea deținerii unui permis de muncă.

UWV Werkbedrijf asigură punerea corespunzătoare în aplicare a prevederilor legale impuse cetățenilor non-olandezi și este împuternicită să decidă cu privire la cererile de permise de muncă.
Ce constituie "muncă"?

Muncă este definită de legiuitorul olandez, în cadrul WAV (legea muncii), a fi constituită din: stagiile, muncă part-time, studiile de doctorat, aioschappen, etc .

Termenul de "angajator" este larg definit: pentru a intra sub incidența acestuia nu este important dacă există un contract de muncă sau de numire scriptic. Simplul fapt că un cetățean străin prestează activități lucrative sau de cercetare, indiferent de ce natură și sub ce formă, în favoarea unei persoane juridice ori fizice olandeze duce la includerea respectivei persoane juridice/fizice în categoria de "angajator". Faptul că persoană juridică/fizică olandeză plăteşte, într-o formă sau alta, pentru serviciile cetățeanului străin este determinant.
Situația personalului academic

Pentru străini ce desfășoară activități de cercetare ori predare în învăţământul superior (oameni de ştiinţă, profesori, visiting professors, lectori, asistenti), precum şi în alte zone cu deficit de personal se aplică reguli ceva mai flexibile decât pentru străinii ce desfășoară alte tipuri de activiți lucrative. Cercetarea științifică/academică nu este considerată o ameninţare pentru piaţa forţei de muncă olandeză. Dimpotrivă, Olanda încurajează aceste catogorii profesionale, inclusiv cetățeni străini, de a desfășura activități de cercetare științifică/academică necesare pentru îmbunătățirea competitivității olandeze în anumite zone și sectoare de activitate (cum ar fi cercetare).În majoritatea cazurilor, un cetățean străin ce are un contract de cercetare științifică ori academică cu o instituție de învățământ superior olandez, ca cercetător, profesor invitat (lector) ori doctorand, va putea lucra în Olanda, fiind exceptat de la obligaţia deținerii unui permis de muncă. De regulă, în aceste cazuri, instituția de învățământ angajatoare se ocupă de rezolvarea procedurilor și formalităților legale.
(va urma ... dacă există un interes manifest real față de acest subiect)
Categorie
Uncategorized

Comments