cristine

Diploma de licenta - USH V

Rate this Entry
Citat Citat Powertools Afiseaza mesajul
... E foarte interesantă, chiar şi după aprobarea celor zece amendamente aprobate de Camera Deputaţilor, formularea, ,, Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 659 din 31 august 2015.”

DEZBATERI PARLAMENTARE
Şedinţa Camerei Deputaţilor din 17 mai 2016

Domnul Valeriu Ştefan Zgonea:
................................................
15. Următorul, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare. Caracter ordinar. Zece amendamente admise, patru respinse.
Guvernul României?
Aveţi cuvântul.
Domnul Ion Ghizdeanu (preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză):
Mulţumesc frumos, domnule preşedinte.
Stimate doamne deputat,
Stimaţi domni deputaţi,
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice susţine forma iniţială a Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015, deoarece în temeiul prevederilor ordonanţei instituţiile de învăţământ superior au solicitat tipizate, în vedere elaborării actelor de studii care au fost aprobate în totalitate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Totodată, s-a reglementat şi situaţia absolvenţilor care au diplome de licenţă care nu erau menţionate în nomenclator.
De asemenea, se creează dreptul absolvenţilor de a beneficia de recunoaşterea diplomelor în procedura de vizare pentru statele care solicită pe bază de reciprocitate apostilarea sau supralegalizarea actelor de studii.
Deci ministerul susţine forma originală a ordonanţei.
Domnul Valeriu Ştefan Zgonea:
Domnul Diaconu. Domnule preşedinte, aveţi cuvântul. Vă rog frumos să prezentaţi raportul.
Domnul Adrian-Nicolae Diaconu:
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Proiectul de lege reglementează dreptul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior acreditate de a beneficia de acte de studii recunoscute de către stat la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
În urma dezbaterii, în şedinţele din 12 şi 19 aprilie 2016, comisia a propus cu nouă voturi pentru, cinci voturi împotrivă şi o abţinere adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise şi respinse din anexă.
Vă mulţumesc.
Domnul Valeriu Ştefan Zgonea:
Dezbateri? Domnul profesor. Aveţi cuvântul, domnule deputat Andea.
Domnul Petru Andea:
Mulţumesc, domnule preşedinte.
Stimaţi colegi,
Subiectul pe care-l atinge această ordonanţă de urgenţă este extrem de sensibil şi se referă în principal la diplomele eliberate absolvenţilor de învăţământ superior.
Ne sunt cunoscute numeroase momente din istoria postdecembristă în care diverse universităţi şi absolvenţi au fost inculpaţi, pur şi simplu inculpaţi, pentru fraude în ceea ce înseamnă atribuirea diplomelor de studiu. Ele au fost sancţionate la vremea respectivă şi pe merit.
Iată însă că ordonanţa de urgenţă se referă la o speţă puţin diferită şi anume la acei absolvenţi care, pe merit, au parcurs un ciclu de învăţământ, au dobândit o diplomă fără să ştie că anumite repere din ceea ce înseamnă acreditarea universităţilor respective lipseau, erau ocolite. Spre exemplu, foarte simplu: ARACIS-ul, care a fost învestit să stabilească regulile, spune că trebuie acreditate şi programele de studiu, dar şi locaţiile în care se desfăşoară aceste programe de studiu, fapt care nu s-a întâmplat peste tot. Au fost absolvenţi care au parcurs programe de studiu în locaţii care nu erau acreditate de către ARACIS. Dar, în concluzie, putem spune că absolvenţii erau de bună-credinţă. Au obţinut diplome pe care statul le-a eliberat prin instituţiile de învăţământ şi care trebuie să fie recunoscute.
Ordonanţa de urgenţă, după părerea noastră, face ordine şi dă dreptate absolvenţilor acestora de învăţământ superior şi de aceea Comisia pentru învăţământ şi Grupul PSD sprijină adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă, dar cu amendamentele propuse de către Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor.
Vă mulţumesc.
Domnul Valeriu Ştefan Zgonea:
Dezbateri generale? Domnul Gvozdenovici.
Domnul Slavomir Gvozdenovici:
Mulţumesc, domnule preşedinte.
În acest sens, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, prin trei colegi, domnul Ganţ, domnul Zisopol şi domnul Varujan, a iniţiat în legislatura aceasta un proiect de lege care a fost respins. Dar noi, astăzi, vă spunem tuturor că vom sprijini această lege, mai ales că mulţi, poate procentual cei mai mulţi care s-au lovit de anumite respingeri - să zic - pentru că nu era legislaţia clară, au fost din rândul minorităţilor naţionale, a acelor tineri ai noştri care au studiat în ţările de origine.
Deci noi vom sprijini acest proiect de lege pentru că este nevoie de el şi cred că, în sensul acesta, se rezolvă unele lucruri pentru soluţia cărora s-au aşteptat - vă rog să mă credeţi - şi câţiva ani de zile.
Mulţumim frumos.
Domnul Valeriu Ştefan Zgonea:
Alte intervenţii? Nu mai sunt.
Intrăm pe amendamentele admise.
Primul amendament admis. Obiecţii, comentarii? Nu. Aprobat.
Al doilea. Obiecţii, comentarii? Nu. Aprobat.
Al treilea. Obiecţii, comentarii? Nu. Aprobat.
Al patrulea. Obiecţii, comentarii? Nu. Aprobat.
Al cincilea amendament admis. Obiecţii, comentarii? Nu. Aprobat.
Al şaselea amendament admis. Obiecţii, comentarii? Nu. Aprobat.
Al şaptelea amendament admis. Obiecţii, comentarii? Nu. Aprobat.
Al optulea amendament admis. Obiecţii, comentarii? Nu. Aprobat.
Al nouălea amendament admis. Obiecţii, comentarii? Nu. Aprobat.
Al zecelea amendament admis. Obiecţii, comentarii? Nu. Aprobat.
Proiectul de lege merge la votul final.
Vă reamintesc că are caracter ordinar.
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.s...ds=7673&idm=14

P.S. Primul amendament: Ludoterapia nu te salvează de prostie!
Al doilea amendament: Persoanele cu ,,stuchit” la furcă sunt, de regulă, obraznice! Prostul compensează lipsa circumvoluţiunilor prin tupeu şi arivism... Odată ajuns, acolo, sus, începe să se creadă deştept, eventual tehnocrat!
Al treilea amendament: Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia!
Al patrulea amendament: Dacă nu vrei să deschizi cutia Pandorei, prostul nu trebuie deranjat!
Al cincilea amendament: Proştii nu cunosc definiţia neologismului, dar căutăndu-le nod în papură persoanelor deştepte tind să treacă drept persoane instruite!
Al şaselea amendament: Nebunii (psihoticii) văd întotdeauna alţi nebuni (psihotici) în jurul lor!
Al şaptelea amendament: Pe prost îl deranjează prezenţa oamenilor deştepţi... Rişti să fii persecutat! Proştii îşi găsesc întotdeauna aliaţi, aidoma lor, crezând că, astfel, îl pot dovedi pe deştept!
Al optulea amendament: Pravila e ca şi solitorul, dacă solitorul e prost, pravila va fi proastă, iar dacă solitorul e deştept, pravila va fi izbutită!
Al nouălea amendament: Prostia nu poate fi tratată, deoarece este o suferinţă nedureroasă a inteligenţei!
Al zecelea amendament: E mult mai comod să fii prost. Citat din romanul lui Martin Page, ,,M-am hotărât să fiu prost”:

  • ,, ... Antoine a luat hotărârea să aştearnă peste creierul lui giulgiul prostiei. Constatase de prea multe ori că inteligenţa este cuvântul care desemnează prostii bine ticluite şi frumos pronunţate, că este atât de pervertită, încât de multe ori eşti mai avantajat fiind prost, decât intelectual consacrat. Inteligenţa te face nefericit, singuratic, sărac, pe când deghizarea inteligenţei îţi conferă o imortalitate de hârtie de ziar şi admiraţia celor care cred în ce citesc.”
Categorie
Uncategorized

Comments