• Procedura de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atesta finalizarea studiilor (OMECS nr. 5272/2015)

  In M. Of. nr. 727 din 28 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrul educatiei si cercetarii stiintifice (OMECS) nr. 5272/2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atesta finalizarea studiilor.

  Actul de aprobare Actul aprobat Sumar
  OMECS nr. 5272/2015 (M. Of. nr. 727 din 28 septembrie 2015) Procedura de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atesta finalizarea studiilor Cap. I („Dispozitii generale”)
  Cap. II („Avizarea formularelor pentru absolventii care s-au inmatriculat conform reglementarilor legale in vigoare in anul I de studii”)
  Cap. III („Avizarea formularelor pentru absolventii inmatriculati conform O.G. nr. 42/2015 privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate si sanctionarea institutiilor de invatamant care scolarizeaza fara autorizare, valabila pentru absolventii inmatriculati anterior anului universitar 2011-2012”)


  Cap. III („Avizarea formularelor pentru absolventii inmatriculati conform O.G. nr. 42/2015 privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate si sanctionarea institutiilor de invatamant care scolarizeaza fara autorizare, valabila pentru absolventii inmatriculati anterior anului universitar 2011-2012”)
  Art. 7 stabileste faptul ca respectiva procedura se aplica pentru absolventii inmatriculati anterior anului universitar 2011-2012, conform prevederilor O.G. nr. 42/2015, astfel:
  1. la programe de studii organizate la forme de invatamant si/sau in locatii geografice neautorizate;
  2. la programe de studii organizate in limba de predare neautorizata;
  3. peste capacitatea maxima de scolarizare aprobata;
  4. la programe de studii aflate in curs de autorizare, la data inmatricularii;
  5. la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea conditiilor de inmatriculare sau mobilitate;
  6. absolventii inmatriculati la programe de studii autorizate/acreditate organizate la forma de invatamant la distanta si care au parcurs, cu aprobare, 2 ani de studii intr-un singur an.
  Art. 8 stabileste faptul ca formularele tipizate pentru actele de studii se elibereaza institutiilor de invatamant superior acreditate pentru absolventii care au sustinut examenele de finalizare a studiilor, dupa cum urmeaza:
  a) examen de licenta, pentru ciclul de studii universitare de licenta sau examen de diploma pentru invatamantul din domeniul stiintelor ingineresti;
  b) examen de disertatie, pentru ciclul de studii universitare de master;
  c) examen de sustinere publica a tezei de doctorat;
  d) examen de certificare, pentru programele de studii postuniversitare de tip specializare;
  e) examen de selectie, care preceda examenul de licenta, in cazul studentilor/absolventilor care provin de la institutii de invatamant superior si/sau programe de studii care au intrat in lichidare.
  Art. 9 prevede faptul ca institutiile de invatamant superior acreditate analizeaza si aproba in senatele universitare situatiile absolventilor inmatriculati, conform prevederilor O.G. nr. 42/2015, si comunica DGIU hotararile senatelor care atesta incadrarea in una din situatiile prevazute la art. 7.
  Art. 10 stabileste faptul ca numarul de formulare alocat este egal cu numarul de absolventi asumati prin hotararile senatelor universitare.
  Potrivit alineatului urmator, institutiile de invatamant superior acreditate raspund public de corectitudinea documentelor transmise.
  Art. 11 dispune urmatoarele:
  „(1) Pe baza documentelor prevazute la art. 9 se emit avize atat pentru Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A. in vederea realizarii formularelor, cat si pentru institutiile de invatamant superior acreditate solicitante.
  (2) Avizele se transmit prin fax si in original cu confirmare, prin posta.
  (3) Dupa primirea avizului, institutia de invatamant superior il comunica prin fax la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A.
  (4) Institutiile de invatamant superior sunt obligate ca in termen de 30 de zile de la primirea avizelor sa se adreseze Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» – S.A., in vederea semnarii comenzii-contract.
  (5) Semnarea comenzilor si ridicarea formularelor pentru actele de studii de catre institutiile de invatamant superior se vor face in baza avizului in original prezentat la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A”.

  Potrivit art. 12, la sfarsitul fiecarei luni Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A. are obligatia de a transmite MECS, in format electronic si letric, seriile si numerele formularelor livrate, pe institutii si tipuri de formulare, care se inregistreaza si se pastreaza la MECS cu termen permanent.

  sursa: Universul Juridic