• MEN a lansat Apelul pentru selecția cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale școlare

  Ministerul Educației Naționale (MEN) a lansat, prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), Apelul pentru selecția cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale școlare pentru învățământul primar, pentru anul școlar 2014-2015.

  Potrivit unui comunicat de presă al MEN, evaluarea proiectelor se va face în baza prevederilor OMEN 5559/2013 privind regimul manualelor școlare și a Specificațiilor tehnice aprobate prin documentul nr. 294/2014.

  "Rolul evaluatorilor este acela de a analiza și evalua calitatea proiectelor de manuale școlare pentru învățământul primar care vor concura la selecție. Din grupurile de evaluare pot face parte cadre didactice din sistemul de învățământ preuniversitar, care activează la catedră. Prioritate au cadrele didactice cu gradul didactic I sau II, care au absolvit cursuri/module specifice activităților de evaluare a proiectelor de manuale școlare/ de abilitare curriculară/ de evaluare de proces și care au titlul științific de doctor în domeniul precizat sau au absolvit un masterat/ un curs postuniversitar în domeniul științelor educației. Fiecare persoană își va putea depune candidatura doar pentru o singură disciplină dintre cele menționate în apel și va trebui să menționeze explicit care este aceasta", precizează MEN.

  Disciplinele pentru care se organizează sesiunea de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru învățământul primar sunt cele cuprinse în planurile-cadru pentru clasele I și a II-a: Comunicare în limba română, Comunicare în limba maternă, Matematică și explorarea mediului, Comunicare în limba modernă 1 și Religie.

  Procesul de selecție a candidaților se va desfășura în perioada 28 martie — 6 mai, după cum urmează: 28 martie — 28 aprilie — înscrierea candidaților (aplicația va fi disponibila începând de vineri până pe 28 aprilie); 29 — 30 aprilie — selecția candidaților; 30 aprilie — 6 mai — anunțarea rezultatelor selecției, individual, doar pentru candidații selectați.

  Alegerea componenților grupurilor de lucru și comunicarea rezultatelor se vor desfășura exclusiv online, pe platforma dedicată, aflată pe website-ul www.rocnee.eu, subsecțiunea Apeluri.

  "La încheierea sesiunii de evaluare, evaluatorii de proiecte de manuale școlare care au demonstrat competență și eficiență/performanță în activitatea desfășurată vor fi încadrați în Corpul evaluatorilor de proiecte de manuale școlare, principala bază de selecție pentru cadrele didactice incluse în comisii la sesiunile următoare", mai precizează MEN.
  (Sursa: REALITATEA.NET - 27 martie 2014)

  *

  Asteptăm cu nerăbdare noile manuale! Evident acest an școlar a fost extrem de greu atât pentru elevi, cât si pentru profesorii ce predau în ciclul primar. Mulți poate or să zâmbească ironic: ce poate fi atât de greu de predat în ciclul primar?! O să încerc să explic în rândurile de mai jos.
  În acest an școlar copiii au învățat după programă nouă și manuale vechi... Pot spune că pentru profesorii care și-au respectat titlul de dascăl, munca a fost considerabil mai mare.
  Pentru elevii din ciclul primar, școala înseamnă un efort uriaș. Puțini părinți știu că micii învățăcei acumulează în primii doi ani de școală circa jumătate dintre noțiunile ce vor fi invățate pe toată perioada în care vor fi elevi. Este foarte surprinzător, nu-i așa? Și totuși acesta este adevărul! Așa se explică faptul că adesea micii școlari ajung acasă extrem de obosiți și de surexcitați. O parte dintre părinți nu știu ca, după masa de prânz, copiii ar trebui să se recreeze o oră și apoi să se odihnească una sau chiar două ore. Abia după acest răgaz ei pot să își exerseze noile conținuturi acumulate în timpul zilei.
  Luând în considerare cele de mai sus, putem să concuzionăm că manualele copiilor din clasele primare trebuie întocmite cu mare atenție. Ele trebuie să ajute elevul să înțeleagă și să aprofundeze noile cunoștințe atât la școală, cât și acasă. Dozarea efortului copilului trebuie să fie cea optimă.
  Miha


 • Reclama