• Ştiaţi că în România există şi Olimpiada Meşteşugurilor Artistice ? În câte şcoli de la noi se mai fac ore serioase de lucru manual?

  Olimpiada Naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale”


  Motto: a educa înseamnă înainte de toate a integra pe copil în viaţa neamului său
  Simion Mehedinţi

  Educaţia este pur şi simplu sufletul unei societăţi, transmis din generaţie în generaţie (Gilbert Keith Chesterton).
  Muzeul, prin definiţie, este o instituţie cultural-ştiinţifică care are drept obiectiv colectarea şi conservarea bunurilor de cultură şi valorificarea lor prin expunere în scop de instruire şi agrement a publicului (Radu Florescu). Într-o viziune modernă, nu doar colecţiile reprezintă adevăratul scop al instituţiei muzeale, ci mai ales cultura, ştiinţa şi educaţia (Grigore Antipa).
  În anul 1983, Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului găzduia cea dintâi ediţie a Târgului creatorilor populari din România. Nouă ani mai târziu datorită numărului mare de copii cunoscători ai tehnicilor de împletit, ţesut, sculptat, pictat etc. prezenţi alături de meşterii părinţi şi/sau bunici, în 1992, se organizeaza, pentru prima dată în ţară, un târg dedicat celor mai mici meşteri. După patru ani, ca urmare a demersurilor întreprinse de Muzeul ASTRA în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Ministerul Educaţiei aprobă cuprinderea manifestării în calendarul activităţilor extraşcolare şi transformarea Târgului copiilor meşteşugari din România în Olimpiadă Naţională.
  Astăzi, Olimpiada Naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale” este parte integrantă a programului de revitalizare şi recuperare pentru cultură şi economie a patrimoniului imaterial, cunoscut sub numele de „Tezaure Umane Vii”, program derulat de Muzeul ASTRA.
  Concursul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6-18 ani care se manifestă, prin instrucţia şi educaţia primite în familie sau la şcoală, ca adevăraţi creatori de artă populară şi cunoscători ai secretelor meşteşugului tradiţional din satul de origine: olărit, împletit, ţesut, cusut, croşetat, brodat, brodat cu mărgele, confecţionat podoabe, cojocărit, curelărit, confecţionat măşti, prelucrare artistică a lemnului, sculptură lemn, confecţionat mobilier, mobilier pictat, prelucrare sau decorare a metalului, osului sau cornului, confecţionat instrumente muzicale, pictat icoane pe lemn, sticlă sau piatră, pictură naivă, icoane de vatră, metaloplastie, încondeiat ouă, potcovit ouă, împletit fibre vegetale.
  Concurs de talie naţională, Olimpiada urmăreşte conştientizarea populaţiei şcolare asupra valorilor perene ale civilizaţiei populare româneşti, îmbogăţirea talentului şi a aptitudinilor celor care, cu pasiune se apleacă asupra acestora, urmărind dezvoltarea abilităţilor practice de a produce valori de artă populară autentică.
  An de an, la final de vară, micii olimpici sibieni, precum şi cei din toate colţurile ţării, readuc la viaţă Muzeul în aer liber din Dumbrava minunată a Sibiului, transformând monumentele, din simple unităţi muzeale, în gospodării tradiţionale. Tabloul Olimpiadei este întregit de costumul popular specific satului şi zonei de rezidenţă purtate, obligatoriu, atât de copii cât şi de instructori.
  Muzeul ASTRA a reuşit prin Olimpiadă şi ulterior, prin programul de educaţie muzeală, să devină un puternic aliat al şcolii pentru cunoaşterea identităţii noastre etno–culturale şi pentru dezvoltarea sensibilităţii estetice şi a creativităţii copiilor.  Sursa: mct.muzeulastra.ro