PDA

Afiseaza Forumul : Legislatie 1. Legea 213/27.05.2004 - Libera practica psihologi
 2. HG 218/7.03.2002-Metodologia de experizare si evaluare
 3. LEGE nr.144 din 27 iulie 1999 acreditarea institutiilor
 4. HG 1175/2006 -Organizarea studiilor universitare
 5. HG 676/28.06.2007 -Domeniile de studii superioare de licenta
 6. Cum si in ce conditii ne putem adresa CEDO...
 7. ordin 4.644/30.06.2008
 8. HG 749/24.06.2009
 9. HG 635/2008
 10. OG 10-12.08.2009 & Adresa 13265/6.08.2010 MECTS
 11. Ordinul 4666/2009
 12. ordin 5394/30.09.2009
 13. Legea 330/2009 privind salarizarea unitara
 14. HG 693/12 iunie 2003
 15. Hg 1609/2004
 16. Hg 410/2002
 17. Ordin MECT 2284/28.09.2007 regim acte de studii
 18. HG 940/2004 Monitor Oficial din 07.07.2004
 19. HG 693/12iunie2003 M.O. 466/30iunie2003
 20. H1418 / 2006/Metodologiei de evaluare externa, , a standardelor
 21. HG nr. 916/11.08.2005
 22. Ordinul MECI 3404 /2006
 23. ordinul 4235/17.06.2010 privind monitorizarea speciala a USH
 24. Ordin 5202/2009 - Metodologia
 25. O.U.G.nr.75/2005
 26. H.g. 943 /2009 privind modificarea si completarea HG nr. 749/2009
 27. Ordin 3545/15.03.2005
 28. Ordinul MECTS 4235/2010 pentru monitorizarea USh -M.O.nr. 421/24 iunie 2010
 29. Labirint in legi
 30. Ordin 295/2007- examene licenta
 31. Procesele in care se ridica exceptii de neconstitutionalitate nu mai pot fi suspendate
 32. Ordinul 4630/2010 - masterate - 11 august 2010
 33. Legea 554/2004, legea contenciosului administrativ
 34. Codul de Procedura Penala, consolidat
 35. HG 943/2009 privind modificarea si completarea HG nr. 749/2009
 36. Hotararea de Guvern nr. 1011 din 08/10/2001 cu privire la organizarea ID şi FR
 37. Metodologia USH nr.1405/21.05.2009
 38. ORDIN admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul 2005-2006
 39. Lista studii universitare validare rapoarte,sedinta aracis din 20.12.2010
 40. PROIECT-HOTARARE invatamant sup., A/AP - 2011
 41. ORDIN nr. 4033 din 12 aprilie 2011
 42. OM 5224 / 30.08.2011 @ OM 5262 si 5271 / 05.09.2011
 43. HG 966 / 01.10.2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor / pr
 44. LEGEA Nr. 1 din 05 .01.2011 - Legea Educatiei Nationale
 45. Ordinul MECTS nr. 3.313/ 2012
 46. ORDIN nr.3952 din 2012
 47. OUG 21/30.05.2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 48. Ordin nr. 4529 din 22/06/2012
 49. Ordin 3841 din 26.04.2012 Privind organizarea masterului didactic
 50. H.G. nr. 707/2012, publicată în M Ofi Nr. 525, partea I-a, din 30.07.2012
 51. Ordinul 5745 din 13.09.2012
 52. OU monitorul oficial din 19 dec 2012
 53. ORDIN nr. 6370 din 6 decembrie 2012
 54. Ordonanta nr. 42/2015