PDA

Afiseaza Forumul : MFC Manag An3 2011-2012 1. Managementul aprovizionării şi desfacerii - Semestrul I
 2. Managementul producţiei (politici de producţie) - Semestrul I
 3. Managementul serviciilor - Semestrul I
 4. Analiza strategică a mediului concurenţial - Semestrul I
 5. Managementul investiţiilor - Semestrul I
 6. Managementul calităţii - curs opţional - Semestrul I
 7. Comportament organizaţional - curs opţional - Semestrul I
 8. Managementul proiectelor - curs opţional - Semestrul I
 9. Instruirea asistată de calculator - facultativ (Modul DPPD)- Semestrul I
 10. Practica pedagogică 1- Semestrul I
 11. Metodologii manageriale - Semestrul I
 12. Managementul RU - Semestrul I
 13. Analiza Economico - Financiara , sem. 2
 14. Analiza Strategica a Mediului Concurential , sem. 2
 15. Management Bancar , sem. 2
 16. Management Comparat , sem. 2
 17. Modelare si Simulare Economica , sem. 2
 18. Restante si credite